fbpx

לפרטים נוספים...
הירשמו//

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

טלפון (חובה)


שהרה בלאו

תמונת המרצה


שהרה בלאו היא סופרת ופובליציסטית. זוכת פרס ראש הממשלה. כתבה את הספרים “יצר לב האדמה” (כנרת זמורה-ביתן, 2007), “נערות למופת” (כנרת-זמורה-ביתן, 2012) והמחזה “האחרונה”. פירסמה סיפורים קצרים, מסות ומאמרים בבמות שונות. 

ב-2014 העלתה את הצגת היחיד הספרותית “ותכתוב”.
לצד ההצגה, בפרויקט ראשוני מסוגו, ראה אור הספר “יתד” (הוצאת כנרת-זמורה-ביתן(.

לסדנה בהנחיית שהרה בלאו >>
כל המנחים >>