fbpx

לפרטים נוספים...
הירשמו//

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

טלפון (חובה)


סדנת פרוזה // מירי רוזובסקי

תמונת הסדנא
  • בקרוב..
  • בין השעות 19:00-21:30
  • משך הסדנה – 12 מפגשים
  • עד 14 משתתפים בכיתה
  • הסדנה תתקיים בדרך השלום 22, תל אביב, 650 מטר ממרכז עזריאלי
  • טלפון: 054-769-1534 (אליה)
  • מייל info@hamegera.co.il

 

 


"כשאני מתווה את קווי עלילתו של סיפור, עולה ראשית כול במחשבתי תמונה הנראית לי טעונת משמעות מסיבה זו או אחרת, הגם שלא אדע להגדיר משמעות זו במילים או בדרך ההמשגה. משנתחדדה התמונה במחשבתי די הצורך, מיד אני מתחיל לפתחה ולבנות סיפור, או מוטב לומר – התמונות עצמן מפתחות הלאה את האפשרויות הגלומות בהן, את הסיפור שהן נושאות בחובן." (איטאלו קאלווינו, מתוך "שיעורים אמריקאיים").

סדנה זו מבקשת לסלול את הדרך מהתמונה למשמעות, למילים, לסיפור, ובעזרת תרגילי כתיבה להקנות ידע במבנים סיפוריים, בטכניקות כתיבה, בבניית דמות ועלילה ובפיתוח הקשר הסמוי והגלוי בין הכותב לנכתב. העבודה בסדנה משלבת כתיבה אישית מגוונת ולימוד מובנה של טכניקות כתיבה שונות ומבנים סיפוריים מגוונים, אגב ניתוח של סיפורים קצרים נבחרים ושל תרגילי הכתיבה של משתתפיה.

הסדנה בנויה כחממה ליוצרים ומבוססת על עבודה פתוחה וגלויה על חומרים שהבאנו ועל ארגונם המבני על פי סכמת הכתיבה.
נעמוד בה על ההבחנה בין ביוגרפיה לבדיון ועל הדרך לשלב ביניהם. יעדה הסופי הוא פיתוח קול אישי ייחודי בכתיבה ככלי ביטוי, כדרך של העצמה אישית וכשלב בבניית היכולת הסיפורית והיצירתית.

נושאי הסדנה:

מזיכרון לבדיון:
* מהאישי לפרטי ולאוניברסלי
* ביוגרפיה במבנה סיפורי או דרמטי
* חיים ועלילה

בניית דמות:
* עבר, הווה ועתיד
* מה שרלוונטי ומה שרלוונטי יותר
* חוץ ופנים

כתיבת העלילה:
* איך מתחילים
* איך מסיימים
* איך מספרים את מה שקרה באמצע

פואטיקה:
* עבודה עם מטפורות
* הרהורים, מחשבות, תובנות
* תיאורי נוף, ליריקה בפרוזה


לכל הסדנאות > >