איך משתתפים

 

  • את הסיפור יש לשלוח בפורמט Word בלבד.
  • אורכו של הסיפור לא יעלה על 4000 מילה.
  • רשאים להשתתף בתחרות כותבים שגילם 18 ומעלה.
  • כותבים שספר מפרי עטם לא ראה עדיין אור, רשאים לשלוח לתחרות סיפור אחד בלבד מקורי ועצמאי.
  • רשאים להשתתף בתחרות כותבים שטרם פרסמו ספר במסגרת הוצאת ספרים, בין כספר מודפס ובין כ- E-BOOK, למעט ספרי שירה, ספרי עיון וספרי פעוטות.
  • רשאים להשתתף כותבים שסיפורים בודדים מפרי עטם ראו אור באסופות, בכתבי עת ובעיתונים.
  • הסיפור שיוגש לתחרות חייב להיות בלעדי וכזה שלא הוגש קודם לכן או בה בעת לתחרות אחרת.
  • שם הקובץ שישלח צריך להיות זהה לשם הסיפור (ולא לכלול את שם הכותב).
  • סיפורים שלא עומדים בתקנון יפסלו לאלתר.

ניתן להגיש סיפור לתחרות מ2/6/17

מועד אחרון להגשת הסיפורים: 1/7/17

ההגשה לתחרות הסתיימה, בהצלחה למי שהגיש ונתראה בשנה הבאה!

 

בהצלחה!

 

הליך הגשת הפרס יתבצע לפי התקנון בלבד, כל סתירה שתמצא בין מודעה זו לבין התקנון – יגבר האמור בתקנון.
לפרטים נוספים, אנא עיינו בתקנון המלא.

 

 


תקנון התחרות 

דוא"ל: shortcompetition@gmail.com  

  | טל. 03-634-4977